Home / Programe de dezvoltare / Provocarea LEGO

Provocarea LEGO

young engineers lego challenge

“Jocurile copiilor sunt semnificative;

au un rol uriaş în conturarea vieţii copilulu”

– e² Young Engineers –

Provocarea LEGO

 Cel mai popular program al nostru face cunoştinţă copiilor din şcoala primară  (clasele I – V) cu principiile de bază ale matematicii, ştiinţei şi ingineriei. Prin integrarea cunoştinţelor artimetice de bază, învăţate în şcoală, cu un proces intuitiv şi activ de învăţare, copiii pătrund mult mai bine fundamentele fizicii.

Potrivit pentru: clasele 1 – 5

Durata medie a lecţiei: 75 de minute

Programul de dezvoltare al Young Engineers, Provocarea LEGO

 Principalul scop şi Ideea din spatele programului

Principalul scop al programelor extra-curriculare de dezvoltare Young Engineers este să ofere cunoştinţe teoretice şi practice asupra principiilor de bază din matematică, ştiinţă şi inginerie, folosind piese LEGO motorizate şi alte metode care produc mişcare.

Principala idee a programului Provocarea LEGO Young Engineers este asimilarea materiei prin poveşti şi demonstraţii. Partea cea mai importantă a fiecărei lecţii este etapa de construcţie a unui model care demonstrează subiectul lecţiei folosind piese LEGO şi Technic LEGO. Fiecare participant primeşte trusa noastra unică de piese Young Engineers, care a fost proiectată şi construită special pentru acest scop.

Subiectele programului includ

 • Matematică de bază şi complexă: instructorii predau matematică de bază, de la adunare şi scădere la exponenţi.
 • Figuri ştiinţifice şi filozofice faimoase: Arhimede, Sir Isaac Newton, Einstein şi alţii.
 • Principii şi legi în fizică: forţele centrifugă şi centripetă, forţa de inerţie, energia potenţială, energia cinetică, legea acţiunii şi reacţiunii, flotabilitate, momentul forţei, punctul de sprijin,  momentul unghiular şi multe altele.

Valorile Provocarea LEGO

 • Dezvoltă abilităţile motorii
 • Încurajează gândirea creativă
 • Dezvoltă abilitatea de a analiza procesele inginereşti
 • Îmbunătăţeşte aptitudinile sociale şi dezvoltă abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
 • Lărgeşte orizontul şi îmbogăţeşte cunoştinţele generale în fizică şi diverse fenomene naturale

Construire şi Investigare

 • Mecanisme specifice parcurilor de distracţii
 • Echipamente de zbor
 • Vehicule de transport
 • Macarale
 • Lifturi