Home / Programe de dezvoltare / Programul de dezvoltare pe Robotică

Programul de dezvoltare pe Robotică

robotics“Jocurile copiilor sunt semnificative;

au un rol uriaş în conturarea vieţii copilului”

– e² Young Engineers – 

Robotică şi Ingineria Software

Programul de Robotică şi Inginerie Software oferă cunoştinţe teoretice despre software şi ingineria mecanică, alături de matematică şi fizică. Programul include programare software adevărată, în timp real, concomitent cu abordarea educaţiei distractive,  specifică Young Engineers, care combină învăţatul cu jocurile.

Potrivit pentru: clasele VI – IX

Durata medie a lecţiei: 90 de minute

Programul Young Engineers de dezvoltare personală pe Robotică

 Principalul Scop şi Ideea de bază:
 • Investigarea mecanismelor din punctul de vedere al unui inginer adevărat
 • POO – Programare Orientată pe Obiect
 • Concentrarea pe proiectarea software-urilor mecanice prin munca de echipă
 • Investigarea mecanismelor de programare ale echipamentului necesare pentru ca acesta să opereze, folosind matematică şi fizică
 • Găsirea unor soluţii pentru probleme de optimizare a programării mecanice
 Subiectele programului includ

 • Inginerie Software: Comenzi, bucle de termeni, metode de planificare, programare dinamică, matematică aplicată, eficienţă, interfaţă
 • Inginerie Mecanică: aritmetică complexă, forţe şi legi ale fizicii
 Valorile Roboticii:

 • Dezvoltă gândirea logică procedurală
 • Dezvoltă abilitatea de a găsi soluţii diferitelor disfuncţionalităţi
 • Dezvoltă gândirea matematică
 • Dezvoltă abilităţi de programare
 • Dezvoltă abilităţi motorii
 • Încurajează gândirea creativă
 • Dezvoltă abilităţi analitice în legătură cu procesele din domeniul ingineriei
 • Îmbunătăţeşte aptitudinile sociale, încrederea de sine şi conştiinţa propriilor abilităţi

Construire şi Investigare

 • Roboţi care îndeplinesc diferite funcţii
 • O varietate de animale
 • Mecanisme specifice parcului de distracţii
 • Echipamente de construcţie
 • Diferite vehicule
 • Alte mecanisme incitante care dezvoltă imaginaţia copiilor.